Forebyggelsesseminarer

Mål: I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på en tidlig forebyggende indsats i forhold til børn og unge, der bl.a. kan bidrage til en nedgang i adfærd, der skaber utryghed. 

Øge trygheden via forebyggelsesseminarer

Det er vigtigt at sikre børn og unges trivsel og udvikling via en tidlig og forebyggende indsats. Forebyggelsesseminarerne er en forebyggende indsats i forhold til alkohol, røg og rusmidler i folkeskolerne. Seminarernes formål er at udskyde debutalder, nedbringe forbruget og forebygge de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af et forbrug.

Hvad gør vi allerede på området

Forebyggelsesområdet i forhold til børn og unge er generelt et højt prioriteret område i Aalborg Kommune og i Nordjyllands Politi. Dette gør sig gældende for udsatte børn og unge, men også i forhold til områderne rusmidler, kriminalitet og uddannelse findes der væsentlige forebyggende indsatser på tværs af kommune og politi, og øvrige nøglepersoner. Dette gælder både i forhold til den generelle specifikke og den individorienterede forebyggelse. Samlet set skal disse indsatser medvirke til, at børn og unges trivsel og udvikling sikres. Disse indsatser komplementerer således hinanden, og det er dermed summen af indsatser, der bidrager til en bedre forebyggelse i Aalborg Kommune. I flere af de forebyggende indsatser er der et tæt samarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune og andre vigtige nøglepersoner. 

Hvad skal vi have fokus på

Forebyggelsesseminarerne er en generel forebyggende indsats i forhold til alkohol, røg og rusmidler i 6. til 8. klassetrin i folkeskolerne. Seminarernes formål er at udskyde debutalder gennem elevernes holdningsbearbejdelse, og deraf følgende stillingtagen samt gennem oparbejdelse af sunde normer, f.eks. via synliggørelse af flertalsmisforståelser, sociale overdrivelser samt ved at arbejde med elevernes sociale kompetencer i relation til emnet. En tidlig indsats allerede fra 6. klasse, der bl.a. indbefatter, at der arbejdes med metoden social pejling, der skal medvirke til at udskyde debutalder og reducere børn og unges indtag af alkohol, røg og rusmidler.  At styrke børn og unges faktaviden forebygger de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger ved alkohol, røg og rusmidler, herunder bl.a. ulykker, gadeuorden og slagsmål. 

Tovholder
Denise Bakholm, Aalborg Kommune

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)