"En Vej Ind" for unge

Mål: Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats således, at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at sikre unges trivsel og udvikling. ” En Vej Ind” er en håndholdt indsats, der skaber større tryghed for den enkelte unge, og det det omkringliggende samfund.

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Indsatsen ”En Vej Ind” har til formål, via en håndholdt indsats, at reducere tilstedeværelsen af problemskabende ungdomsgrupper, minimere rekruttering til rocker- og bandemiljøer samt forebygge, at kommunens unge tiltrækkes af kriminelle miljøer.

Hvad gør vi allerede på området

Indsatsen er målrettet unge i alderen 17-23 år, som er i risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandemiljøer, eller andre problemskabende ungdomsgrupper. Indsatsen sikrer en helhedsorienteret indsats på tværs af Aalborg Kommunes, Nordjyllands Politi og Kriminalforsorgens indsatser, således de unge kan leve en kriminalitetsfri tilværelse. I Aalborg visiteres de unge til et gruppeforløb/grundforløb af fire måneders varighed. Der er et struktureret samarbejde med bl.a. SSP, Nordjyllands Politi, Kriminalforsorg og Misbrugscenter vedr. uddannelsesforløb. Igennem et struktureret forløb erhverver de unge basale evner, motivation og kompetencer til at indgå i det konventionelle samfund.

Hvad skal vi have fokus på

Fokus for indsatsen bygger på en veldokumenteret metode og tidligere erfaringer, der viser, at det er vigtigt at følge den unge tæt både før, under og efter grundforløbet. Herudover er en del af styrken i indsatsen en struktureret hverdag samt, at de unge gennem forløbet får et netværk. Endelig kræver det fortsat et bredspektret samarbejde og en helhedsorienteret indsats for at indsatsen lykkes, og den unges trivsel og udvikling sikres.

Unge med alvorlige kriminalitetsproblemer har udbytte af metoden "En vej ind" viser en evaluering foretaget af Oxford Research i 2018

Læs evalueringen fra Oxford Research

 

Tovholder
Denise Bakholm

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)