Børne- og ungesamråd - Aalborg Modellen

Mål: Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats således, at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at sikre, at børn og unge, der har behov for hjælp, får en hurtig og tryg udredning og behandling. 

Den rette hjælp giver tryghed

Nogle børn og unge befinder sig i en gråzone mellem egentlig psykiatrisk behandling og kommunale indsatser. Det er vigtigt hurtigt at få afklaret, hvad der skal til for, at barnet eller den unge hurtigst muligt kan få den rette hjælp. Derfor har Aalborg Kommune, Psykiatrien og de praktiserende læger i fællesskab nedsat et Samråd for Børn og Unge. Samrådets opgave er at belyse barnets behov, mulighederne for hjælp og komme frem til en anbefalet indsats. 

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Målet er at skabe bedre forløb, forebygge og sikre, at udsatte børn og unge får den rette hjælp.

Hvad gør vi allerede på området

Psykiatri og kommune samarbejder allerede i dag godt omkring fællesforløb. Der er et særligt fokus på børn og unge, der henvender sig i den psykiatriske skadestue, bliver indlagt, samt på familier, der er socialt udsatte. Psykiatrien arbejder aktivt på at sikre hurtig udredning og behandling, og sammen med kommunerne på at udvikle det gode samarbejde.

Hvad skal vi have fokus på

Fokus i Aalborg modellen er særligt de sager, hvor der er tvivl om, hvem der skal hjælpe, og hvordan der bedst ydes en god hjælp inden for de muligheder psykiatri og kommuner har. Aalborg Modellen giver mulighed for at drøfte disse gråzonesager i fællesskab. 

Læs mere om børne- og ungesamråd i Aalborg Kommune

Tovholder
Fælles tværsektoriel styregruppe
Ledende socialrådgiver Tine Blach

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)