Bekymrende fravær i skolen

Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, hvorledes børn og unge trives og fastholdes i folkeskolen, for at medvirke til en større tryghed for børn, unge og familier.

Tidlig forebyggende indsats skaber tryghed

At fastholde børn og unge i skoleforløb og sikre deres trivsel i skolen, kan bl.a. forebygge, at børn og unge bliver udsatte. Indsatsen sikrer, at der reageres tidligt på mistrivsel og forebygger marginalisering. Indsatsen har således en væsentligt forebyggende karakter i forhold til rusmidler, kriminalitet og andre tilstødende problemer.

Hvad gør vi allerede på området?

Forebyggelsesområdet i forhold til børn og unge er generelt et højt prioriteret område i Aalborg Kommune og i Nordjyllands Politi. Dette gør sig gældende for udsatte børn og unge, men også i forhold til områderne rusmidler, kriminalitet og uddannelse findes der væsentlige forebyggende indsatser på tværs af kommune og politi, og øvrige nøglepersoner.

Samlet set skal indsatserne medvirke til, at børn og unges trivsel og udvikling sikres. Disse indsatser komplementerer således hinanden, og det er dermed summen af indsatser, der bidrager til en bedre forebyggelse.

I flere af de forebyggende indsatser er der et tæt samarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune og andre vigtige nøglepersoner. Fastholdelse i uddannelse, forebyggelse af misbrug af rusmidler og kriminalitet er i sig selv tryghedsskabende.

Hvad har vi  fokus på

Indsatsen styrkes kontinuerligt for at sikre, at børn og unge trives i skolen og fastholdes i deres skoleforløb. Skolerne har nu fået et fraværssystem der fungere således, at skolen får en mail når en konkret elev har bekymrende fravær.

Forvaltningens fraværskonsulenter får ligeledes direkte besked når en elev har 40 dages fravær blandt de sidste 200 skoledage. Systemet giver et bedre overblik over de enkelte elever, idet der nu indkommer oplysninger løbende.

Skolerne er ligeledes forpligtet til løbende at indberette elever i reduceret skema m.m. Tilsammen styrker det den tidlige indsats. 

Indsatsen ift. bekymrende fravær sikrer, at der reageres tidligt, hvis børn eller unge ikke trives. 

Du kan finde handlevejledning for bekymrende fravær på PPR Aalborgs hjemmeside

Tovholder
Brian Klitgaard

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)