Bekymrende fravær i skolen

Mål: Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, hvorledes børn og unge trives og fastholdes i folkeskolen, for at medvirke til en større tryghed for børn, unge og familier.

Tidlig forebyggende indsats skaber tryghed

At fastholde børn og unge i skoleforløb og sikre deres trivsel i skolen, kan bl.a. forebygge, at børn og unge bliver udsatte. Indsatsen sikrer, at der reageres tidligt på mistrivsel og forebygger marginalisering. Indsatsen har således en væsentligt forebyggende karakter i forhold til rusmidler, kriminalitet og andre tilstødende problemer.

Hvad gør vi allerede på området

Forebyggelsesområdet i forhold til børn og unge er generelt et højt prioriteret område i Aalborg Kommune og i Nordjyllands Politi. Dette gør sig gældende for udsatte børn og unge, men også i forhold til områderne rusmidler, kriminalitet og uddannelse findes der væsentlige forebyggende indsatser på tværs af kommune og politi, og øvrige nøglepersoner. Samlet set skal disse indsatser medvirke til, at børn og unges trivsel og udvikling sikres. Disse indsatser komplementerer således hinanden, og det er dermed summen af indsatser, der bidrager til en bedre forebyggelse. I flere af de forebyggende indsatser er der et tæt samarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune og andre vigtige nøglepersoner. Fastholdelse i uddannelse, forebyggelse af misbrug af rusmidler og kriminalitet er i sig selv tryghedsskabende.

Hvad skal vi have fokus på

Indsatsen styrkes kontinuerligt for at sikre, at børn og unge trives i skolen og fastholdes i deres skoleforløb. En tydelig og klar definition af drop-out-begrebet sikrer, at alle drop-out truede elever identificeres og et tværfagligt samarbejde sikrer, at eleven hurtigt får den hjælp, der skal til for at fastholde og sikre, at barnet eller den unge kommer tilbage i skolen, eller tilbydes et andet tilbud i kommunen. Foruden at indsatsen har forebyggende karakter i forhold til rusmidler, kriminalitet og andre tilstødende problemer, kan den ligeledes medvirke til, at de forskelligartede problemstillinger disse børn og unge har, identificeres tidligt i forløbet. Det giver mulighed for at arbejde med disse problemstillinger tidligt og dermed modvirke en mulig marginalisering for den enkelte.

Indsatsen sikrer, at der reageres tidligt, hvis børn eller unge ikke trives. En tidlig indsats er forebyggende i forhold til misbrug og kriminalitet og er herved tryghedsskabende.

Handlevejledning for bekymrende fravær

Afrapportering 2017

Tovholder
Brian Klitgaard

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)