Forløb

Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har et forløb i byrådsperioden. I denne periode er der faste aktiviteter.

Vi arbejder med Strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" i byrådsperioden 2014 - 2017. Vi begynder på indsatserne i efteråret 2014 efter at strategien er godkendt af Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune.

Indsatsgrupperne arbejder med de individuelle indsatser i hele perioden.

Planlægningsgruppen mødes to gange årligt for at koordinere den samlede strategi og sikre fremdrift.

Der sker løbende evaluering og erfaringsopsamling, og der afrapporteres om strategiens udvikling og resultater på et årligt møde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune.

Der vil 2 gange årligt foretages en status på arbejdet med strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune". Derudover vil der løbende være PR omkring de enkelte indsatsområder i strategien. Tovholder og formidlingsansvarlig for hver indsats er ansvarlig for den løbende formidling.

Der vil i årene 2014 - 2017 indsamles viden og idégenereres i forhold til tryghedstiltag. Der tages initiativ til drøftelse af evt. nye tryghedstiltag i foråret 2018.

På denne hjemmeside suppleres med andre NYE tryghedstiltag, som sammen med de konkret aftalte tiltag supplerer indsatsen for en mere tryg kommune.
Der foretages ikke en afrapportering af disse tiltag, på samme måde som de øvrige indsatser.

Del indhold